Kotle, kotle na biomasu, ceník atmosmorava

Kompletní realizace systému Atmos v rodinných domech a provozovnách. Předáváme kompletní funkční systém včetně zátopu a proškolení obsluhy. Náhradní dily na kotle skladem. V dnešní době doporučujeme pro výběr prováděcí firmy požadovat zaručený servis realizace, u nás je tato služba samozřejmostí.


Výhody naší dodávky kotlů ATMOS

 • Realizace montáží 15% DPH
 • Kotle skladem
 • Nabídky řešení realizace zdarma
 • Doprava k zákazníkům
 • Vzorové funkční kotelny v areálu firmy
 • Uvádění systému do provozu a asistence při prvním zátopu včetně proškolení obsluhy
 • Dodání akumulačních nádrží, komínů, expanzomatů, zásobníků TUV
 • Pro konečného uživatele realizace s 15% DPH => nejlevnější kotle Atmos
PROČ KOTEL ATMOS

Výhody a poznatky

Tuto otázku si musí položit každý kdo se chystá koupit nový kotel na dřevo, uhlí nebo pelety. Z technického hlediska jsou výhody zplynovacích a automatických kotlů ATMOS oproti klasickým prohořívacím nebo odhořívacím kotlům následující.

 • Vysoká účinnost kotle 81 - 92 % v regulačním rozsahu 30 - 100 % výkonu. (Na rozdíl od klasických prohořívacích či odhořívacích kotlů zastaralé konstrukce, u kterých se reálně účinnost v praxi pohybuje 65 - 70 %, které mohou být vyrobeny z litiny nebo oceli a jejichž regulační schopnosti jsou značně omezené a zastaralé.) Vyšší účinnost zplynovacích kotlů v průměru o 15 % a možnost dobré regulace výkonu přináší v praxi úsporu paliva min 20 až 30 % oproti již zmiňovaným klasickým kotlům. Přepočteme-li to, ušetří každý zákazník, topící moderním kotlem, oproti klasickému, při průměrném výkonu 25 kW, ročně cca 3500 Kč u dřeva a cca 7400 Kč při topení uhlím. To za dobu průměrné životnosti kotle 10 let činí úsporu 35000 až 65000 Kč. Díky tomu jsou již tak levné kotle Atmos ve vsledku ještě levnější. Je tedy zřejmé, že je vždy ekonomicky výhodnější provozovat kotel s vysokou účinností, přestože má ne počátku vyšší pořizovací cenu. Čím dříve vyměníte váš starý kotel za nový, tím dříve začnete spořit.
 • Ekologický provoz. Kotle ATMOS díky své konstrukci dosahují nízké emisní hodnoty znečištění. Díky tomu také získaly známku „Ekologicky šetrný výrobek“. U nás nakoupíte nelevnější kotle ATMOS. Jako příklad spalování uvádíme zplynovací kotel na dřevo DC32S, na kterém bylo naměřeno CO = 488 mg/m3, OGC = 118 mg/m3 a prach = 11mg/m3 ( přepočteno na 10% O2) a zplynovací kotel na uhlí adřevo C18S, na kterém bylo při hnědém uhlím při jmenovitém výkon naměřeno CO = 615 mg/m3, OGC = 37 mg/m3 a prach 50mg/ m3 ( přepočteno na 10% O2). Vzhledem k nové evropské normě ČSN EN 303-5, která platí i v České republice, tím naše kotle při jmenovitém výkonu splňují svými parametry třídu 3. Pro názornost, proto také kotle ATMOS prodává v EU firma WOLF, RIELLO a De Dietrich. Díky těmto přísným normám se tak dnes s klasickými prohořívacími nebo odhořívacími systémy v zemích, jako je Německo nebo Rakousko nesetkáte. Důvodem je to, že právě tito největší znečišťovatelé českých měst a obcí kouřem jsou neprodejní. V zemích EU jako je např. Rakousko nebo Německo je povolena pouze třída 3. Navíc je hodnota maxima v těchto zemích pro třídu 3 ještě o něco zpřísněna. Naše kotle jsou tak připraveny pro provoz v EU. A co váš kotel? Důležité je také říci, že v nejblížší době začne v celé EU platit nový předpis, který zavede pravidelné měření kvality spalování i Vašeho kotle, tak jak to dnes platí v ČR pouze pro podnikatele. Pro upřesnění uvádíme Mezní hodnoty CO pro kotle na biologická a fosilní paliva (např. uhlí a dřevo) do 50 kW vyžadované dle ČS EN 303- 5 státní zkušebnou Brno:
  1. třída 25000 mg/m3 (při této hodnotě kotel značně kouří) - klasické kotle
  2. třída 8000 mg/m3
  3. třída 5000 mg/m3 (pouhým okem nevidíme kouř) - zplynovací kotle
 • Komfort topení a snadná obsluha. Do zplynovacích kotlů ATMOS díky jejich vysoké účinnosti a velikosti příložného prostoru, postačí přikládat palivo dvakrát až třikrát denně K topení můžeme standardně použít polena o délce 330 - 1000 mm podle typu kotle, které v praxi ani nemusíme štípat. U kotlů na pelety přikládáme palivo standartně jednou za týden až čtrnáct dní podle velikosti zásobníku. Ušetříme tím čas a peníze. Na rozdíl od klasických kotlů, které byly dříve stavěny spíše na koks nebo na hnědé uhlí, a které mají krátké topeniště. Do těchto zastaralých kotlů jsme museli často dřevo rozřezat a naštípat na malé kusy, abychom je mohli vůbec přiložit. Navíc takto drobné palivo nám velice rychle vyhořelo. Velkou novinkou u zplynovacích kotlů, kterou ocení hlavně ženy, je tzv. odtahový ventilátor, který zabraňuje kouření kotle do místnosti při přikládání paliva, jak je tomu u kotlů bez ventilátoru. Další předností u zplynovacích kotlů ATMOS je zplynovací tryska nebo patentem chráněný zplynovací rošt, který umožňuje optimální vyhoření paliva a snadné odpopelnění paliva za provozu kotle. V praxi to znamená, že nemusíme tak často roštovat. (nepotřebujete ani kutací nářadí, jako u litinových kotlů). Kotle ATMOS jsou vybaveny speciálním kouřovým kanálem, který není nutné tak často čistit, a ve kterém se předehřívá sekundární vzduch, vháněný později do spalovacího procesu, na vysokou teplotu. Díky odtahovému ventilátoru je tak čištění kotle a vybírání popela prakticky bezprašné

Porovnání nákladů na vytápění podle jednotlivých paliv


Palivo Průměrná výhřevnost paliva Průměrná cena paliva 1.1.2009 Průměrná účinnost a druh použitého kotle Roční spotřeba paliva při 120 GJ a objemu vytáp. prostoru 370 m3 Celkové náklady na topnou sezonu Kč
Kusové dřevo 14,8 MJ/kg 500 Kč/prostorový metr Zplynovací kotel ATMOS s účinností 85% 9,5 t 21 prost. metrů 10.500,-
Klasický kotel s účinností 65% 12,5 t 28 prost. metrů 14.000,-
Hnědé uhlí 18 MJ/kg 2800- 3400 Kč/t Zplynovací kotel ATMOS s účinností 85% 7,9 t 22.120,- až 26.860,-
Klasický kotel s účinností 65% 10,3 t 28.840,- až 35.020,-
Dřevěné Pelety (kvalitní bílé) 18 MJ/kg 3000- 4500 Kč/t Speciální kotel ATMOS s účinností 91% 7,4 t 22.200,- až 33.300,-
Dřevěné brikety 18 MJ/kg 2800- 3400 Kč/t Zplynovací kotel ATMOS s účinností 85% 7,9 t 23.700,- až 35.550,-
Klasický kotel s účinností 65% 10,3 t 30.900,- až 46.350,-
Zemní plyn 33,7 MJ/m3 1253 Kč/MWh 13,17 Kč/m3 Kondenzační kotel s účinností 105% 3390 m3 44.646,-
Klasický kotel s účinností 90% 3960 m3 52.153,-
Elektřina (akumulační) 3,6 MJ/kWh 1,66 Kč/kWh 98% 34 010 kWh 56.457,-
Elektřina (přímotopná) 3,6 MJ/kWh 2,16 Kč/kWh 99% 33 670 kWh 72.727,-
Extra LTO 42 MJ/kg 15 až 19 Kč/kg 90% 3 180 kg 47.700,- až 60.420,-
Propan Butan 46 MJ/kg 17 až 23 Kč/kg 90% 2 900 kg 49.300,- až 66.700,-
Další poplatky
Elektřina (přímotopná) (akumulační) Měsíční platba podle zvolené velikosti jističe (189,- až 508,- Kč)
Zemní plyn Měsíční platba podle zvolené velikosti odběru (86,- až 202,- Kč)
Propan Butan Pravidelné revize tlakové nádoby
Hnědé uhlí Poplatek za odvoz popela

Skutečné náklady na vytápění jsou v praxi u zplynovacích kotlů, oproti klasickým kotlům, ještě nižší o 10 až 15% než je uvedeno v tabulce. To je způsobeno jejich schopnostmi dobře regulovat výkon při zhruba stejné účinnosti, což u klasických kotlů nejde.
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Instalace kotle s akumulačními nádržemi přináší tyto výhody:

 • nižší spotřebu paliva (o 20 až 30%) - kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti
 • vysoká životnost kotle a komínu - minimální tvorba dehtů a kyselin
 • možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění - akumulační elektřina, solární ohřev vody
 • určeno pro kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
 • pohodlné topení a ideální vyhoření paliva
 • zaručeně ekologičtější vytápění
 • záruku na těleso kotle 3 roky

Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení. Nemůžete-li mít doporučený objem amumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 l až 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle ČSN 060830/96 a ČSN 060310/98. Pokud zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu.

TYP NÁDRŽE OBJEM ( l ) PRŮMĚR ( mm ) VÝŠKA ( mm )
AN 5005006001901 / 1940
AN 750750750 / 7901925 / 1752
AN 10001000850 / 7902011 / 2202
MINIMÁLNÍ OBJEM AKUMULÁTORU
TypDC15/18SDC22SDC25/25GSDC32/32GSDC40GS(SE)DC50SDC70 / 75SEDC100
Výkon/kW20222535/3240497099
Objem/l1000-15001500-20001500-20002000-25002500-30003000-40004000-50005000-6000
MINIMÁLNÍ OBJEM AKUMULÁTORU
TypC 18SC 20SC 30SC 40SC 50S
Výkon/kW2025324048
Objem/l1000-15001500-20002000-25002500-30003000-4000

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi

Typ a výkon kotle část A část B
  v mědi v oceli v mědi v oceli
DC15E, DC18S, C18S, DC20GS28x125 (1")28x125 (1")
DC22S, DC25S, DC25GS, C20S28x125 (1")28x125 (1")
DC32S, DC32GS, C30S35x1,532 (5/4")28x125 (1")
DC40GS, C40S35x1,532 (5/4")28x125 (1")
DC50S, C50S42x1,540 (6/4")35x1,532 (5/4")

Při zapojení kotle s akumulačními nádržemi můžeme použít otevřenou nebo uzavřenou expansní nádobu.

Provoz systému s akumulátory

Kotlem při provozu na maximální výkon, ((na 2 až 3 naložení) podle obsahu akumulátoru), nabijeme akumulační nádrž na teplotu 90 - 105°C a necháme kotel dohořet. Dále už jen naakumulovanou energii odebíráme ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů (viz. tabulka) to může činit 1-3 dny. Ovládání směšovacího ventilu topného okruhu může být ruční nebo řízené elektronickou regulací se servopohonem, což doporučujeme. Uspoříme tím značné množství paliva.

Izolace nádrží

Akumulační nádrže jsou běžně dodávány bez izolace. Vhodným řešením je společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Doporučená tloušťka izolace, při použití minerální vlny, je 120 mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou v koženkovém pouzdru, které naše firma dodává.

Ohřev TUV

Pro ohřev TUV jsou dodávány nádrže s měděným žebrovaným výměníkem tepla (hadem 1/2"). Alternativou je také použití kombinovaného bojleru, který zapojíme stejným způsobem jako jednu větev topného systému.

LADDOMAT 21 svou konstrukcí nahrazuje klasické zapojení z jednotlivých dílů. Skládá se z litinového tělesa, termoregulačního ventilu, čerpadla, zpětné klapky bez pružiny, kulových ventilů a teploměrů. Při teplotě vody v kotli 78°C otevře termoregulační ventil přívod ze zásobníku.

Zapojení s Laddomatem 21 je podstatně jednodušší, a proto vám ho můžeme jen doporučit. Laddomat 21 je určen do výkonu 75 kW,doporučujeme ho však používat jen do výkonu 50 kW včetně. Karmatuře Laddomat 21 je dodávána termopatrona nastavená na 72°C, která je určena pro kotle nad 32 kW. V případě zapojení kotle o větším výkonu použijte k ochraně kotle proti nízkoteplotní korozi termoregulační ventil TV60 nebo třícestný mísící ventil řízený regulací e servomotorem, který bude udržovat teplotu vracející se vody do kotle min. 65 - 75 °C.

PROVOZNÍ ÚDAJE
Maximální provozní přetlak0,25 MPa
Výpočtový přetlak0,25 MPa
Zkušební přetlak0,33 MPa
Nejvyšší pracovní teplota100°CZákladní podmínky pro dobrou funkci a vysokou životnost kotlů ATMOS

Montáž kotle provádí jen odborná firma zaškolená výrobcem

Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru - kotelně

Při zapojení kotle do systému je vždy nutné za kotel nainstalovat Laddomat 21, nebo termoregulační ventil TV 60 °C s čerpadlem, kulovým ventilem a filtrem, aby teplota vody vracející se do kotle, v každém režimu, neklesala pod 65 °C - dle normy ČSN 070240/93. S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá možnost kondenzace dehtů kyselin = větší životnost kotle. Laddomat 21 doporučujeme používat jen do výkonu 50kW včetně.

Při zapojení kotle bez akumulačních nádrží musí být čerpadlo v kotlovém okruhu a v okruhu vytápěného objektu spínáno jedním nebo dvěma samostatnými termostaty při teplotě výstupní vody z kotle 70 - 80 °C a to tak, aby čerpadlo v okruhu vytápěného objektu běželo jen tehdy, pokud běží čerpadlo v kotlovém okruhu. Důvodem je to, aby přes zpětnou klapku zabudovanou v Laddomatu 21 nedocházelo k podchlazování kotle.

V každém režimu kotle musí být teplota výstupní vody z kotle mezi 80 - 90 °C

Provozujeme-li kotel trvale při výkonu nižším než 40 % jmenovitého výkonu a nebo pro ohřev teplé užitkové vody v létě, je nutné denně zatápět z důvodu životnosti kotle. Kotel není možné provozovat trvale v útlumu, kdy mohou vznikat dehty a kyseliny, které poškozují těleso kotle. Teplota spalin (kouřových plynů) nesmí při běžném provozu kotle klesat pod 110°C.

Kotel musí být zabezpečen proti přetopení v případě výpadku elektrické energie, neboť má určitou setrvačnost

varianty řešení:
- kotle jsou standardně vybaveny chladící smyčkou proti přetopení a lze je zapojit s ventilem TS 130 3/4 A (95°C) nebo WATTS STS 20 na vodovodní řád (v případě vlastní studny využijeme další varianty)
- záložní zdroj el. energie (baterie) na čerpadlo - UPS 500 (1 hod.) nebo záložní zdroj s rozvaděčem (3 hod.) - (viz ceník, kotel na tento zdroj nepřipojujeme)
- jedna větev v systému zapojena na samovolnou cirkulaci vody s několika radiátory
- kotel zapojen s dohlazovací nádrží a inverzním zónovým ventilem, který se bez el. proudu otevře (viz. ceník)

Kotel je nutné pravidelně čistit - přikládácí prostor a zadní sběrný kanál od popela a prachu

Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (21 - 35 Pa podle typu kotle)
* malý tah komína zkracuje životnost kotle - kotel více dehtuje, zanáší se a kouří do prostoru při přikládání - řešení: vyvložkovat komín, nebo umístit na komín speciální nástavec, nebo odtahový ventilátor
* velký tah komína zvětšuje spotřebu paliva vyšší komínová ztráta - nižší účinnost kotle - špatné spalování - kotel nemusí dosahovat požadovaný výkon) - řešení: umístit škrtící klapku do kouřovodu mezi kotel a komín (omezovač tahu)

Pozor - Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedošlo při sníženém výkonu kotle ke kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně.

Doporučení firmy ATMOS:

Zapojte kotel s akumulaèními nádržemi. Je to nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva, protože zvyšuje životnost kotle a snižuje spotřebu paliva. Nemůžete-li mít doporuèený objem akumulaèních nádrží, zapojte kotel alespoò s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 l až 1000 l (viz návod k obsluze).
Životnost ocelových zplynovacích kotlů verzus Litina

Průměrná životnost ocelových ekologických zplynovacích kotlů při předepsaném zapojení s termoregulačním ventilem nebo Laddomatem 21 je v základu 10 let. V praxi však může být životnost kotle vyšší i nižší. Vše je ovlivněno různými faktory, na které chceme upozornit. Proto jsou kotle ATMOS vyráběny z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 mm.

Princip:

Při zplynování paliva na zplynovací trysce nebo zplynovacím roštu dochází k tvorbě žhavého dřevěného uhlí (uhlíků), na kterých dochází za omezeného přístupu vzduchu k uvolňování plynů, které se míchají se sekundárním vzduchem ve zplynovací trysce nebo zplynovacím roštu a ve formě plamene dohořívají ve spodním spalovacím prostoru. Nad žhavou vrstvou, kde dochází k tvorbě plynu je pásmo, kde se palivo předsouší. Při tomto procesu dochází k uvolňování vodní páry a některých plynů. Pokud tyto nespálené plyny a vodní pára zkondenzují, vznikají látky, které poškozují těleso kotle, jsou to dehty a kyseliny. Tyto látky svým dlouhodobým působením vyleptávají různá místa (plochy) a tím zeslabují tloušťku materiálu. Je třeba jasně říci, že je to daň přírodním zákonům za to, že usilujeme o co nejvyšší účinnost a nejlepší spalování kotlů na pevná paliva.

Pokud bychom vyrobili zplynovací kotel z litiny, jak občas někoho napadne, ze které se běžně vyrábějí klasické kotle, a nebyl by kotel ošetřen vhodným zapojením proti nízkoteplotní korozi, dojde k poškození tělesa stejným způsobem a možná ještě za kratší časový úsek. Proto chceme odpovědně říci, že udávaná, o něco vyšší životnost klasických litinových kotlů je relativní a může být vykoupena jen na úkor účinnosti kotle, tzn. spotřeby paliva. Klasické principy spalování bohužel neumožňují vyšší účinnost, vysokou regulaci výkonu a ekologicky šetrné topení k životnímu prostředí. Proto již v dnešní západní Evropě nemají své místo.

Každého asi napadne myšlenka vyrobit kotel ze speciálního antikorozního materiálu. Cena takového kotle by však byla vysoká a kotel by byl neprodejný. Proto je pro každého zákazníka ekonomicky výhodnější ocelový zplynovací kotel z 6 mm plechu s vysokou účinností, řádně a kvalitně zapojený, než kotel ze speciálního materiálu za dvojnásobnou cenu, nebo než klasický kotel, který topí „Pánu Bohu do oken“. Základem je tedy dosáhnout stavu, aby v přikládacím prostoru nevznikaly žádné dehty a kyseliny, které těleso kotle poškozují. Proto je třeba si definovat základní podmínky provozu zplynovacích kotlů obecně:

 • Spalovat vždy suché palivo o 12 - 20 % vlhkosti - často podceňováno.
 • Zhotovit kvalitní zapojení kotle s termoregulačním ventilem nebo Laddomatem 21 - kotel se nesmí v žádném režimu výkonu podchlazovat na zpátečce pod 65 °C a výstupní teplota vody z kotle musí být v rozmezí 80 - 90 °C, v opačném případě dochází k tvorbě dehtů a kyselin.
 • Vhodně navrhnout výkon kotle - tepelné ztráty objektu, skutečný odběr tepla musí odpovídat výkonu kotle - kotel nelze extrémně předimenzovat.
 • Využívat výkon kotle - kotel není určen k trvalému topení při minimálním výkonu, ten přináší nízkou teplotu spalin ( např. pod 110 °C - topením v létě jen do bojleru), při kterém kondenzují dehty a kyseliny, které poškozují těleso kotle a komínu. Vše v takovém případě nejlépe vyřešíme zapojení kotle s akumulačními nádržemi nebo denním zatápěním.Automatické kotle na pelety ATMOS

Vetšina z nás už má nejaké zkušenosti s topením drevem nebo dřevenými briketami a to buď v kotlích či krbech. Tyto paliva jsou ve většine míst dostupná za více ři méně slušné ceny. Novinkou, kterou ne každý zná jsou tzv. pelety, které se vyrábějí podobným způsobem jako dřevěné brikety, a to lisováním z odpadního dreva (suchých pilin a hoblin) bez jakéhokoliv pojiva pod vysokým tlakem. Nejrozšírenejší velikostí pelet je dnes průměr 6 a 8 mm a délka od 5 do 25 mm. Výhřevnost pelet je zhruba stejná jako u dřevených briket od 17 do 19 MJ/kg. Cena pelet se dnes pohybuje u výrobc§, kterých je již v České republice více jak patnáct, od 3000 do 4500 Kč za tunu. Pelety jsou v čechách zatím dodávány v igelitových pytlích nejčasteji po 15, 20 nebo 25 kg. V zahraničí je však propracována přeprava pelet za pomocí cisteren, z kterých vám pelety natankují do libovolného zásobníku, stejně jako u ETO. Důležité je však, aby pelety byly uskladněny v suchém prostoru, proto aby se nerozhasily.

Naše firma připravila kotle na pelety D15P o výkonu 4,5 - 15kW, D20P o výkonu 6 - 22kW, D30P o výkonu 9 - 30kW, D45P o výkonu 13 - 45kW a kombinované kotle na dřevo a pelety DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC32SP o výkonech 6 - 35kW.

Kotle jsou konstruovány tak, že do tělesa kotle, který funguje jako výměník tepla, je zabudován hořák na pelety ATMOS IWABO, ATMOS ERATO, ATMOS A50 nebo ATMOS A70 Petro, který si za pomocí šnekového dopravníku bere pelety ze zásobníku. Zásobník paliva je umístěn vedle kotle nebo ve vedlejší místnosti a muže mít libovolnou velikost (standardne 250, 500 l nebo 1000 l). Pro přepravu pelet z větší vzdálenosti ke kotli je možné použít pneumatickou dopravu, kterou také nabízíme.

Samotný hořák funguje následovně. V případe, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a žhavící spirálou si je sám zapálí. Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Celý cyklus se v případe další potřeby vždy opakuje.

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Přikládání paliva, čištení spalovací komory hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 5 - 30 dní, a to podle kvality pelet. Velkou výhodou našich kotlů na pelety D15P, D20P, D30P a D45P je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich topit i dřevem klasickým způsobem. U kotlu kombinovaných na dřevo a pelety DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC32SP nemusíme provádět žádné úpravy, pouze přepneme vypínač do polohy pro konkrétní palivo. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem ci ETO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu ci ETO, spalují obnovitelné zdroje energie a proto jsou perspektivní.

Katalog kotlů na pelety (ve formátu *pdf)
Katalogy

Energie z přírody (ve formátu *pdf)

Zplynovací kotle na brikety (ve formátu *pdf)

Kotle na dřevo (ve formátu *pdf)

Zplynovací kotle na dřevo, uhlí (ve formátu *pdf)