Nabídka kotlů

Kotle na dřevo

Ekologické zplynovací kotle na dřevo

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných lákem s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Životní prostředí

Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Osvědčení a certifikace

Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München - Německo, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem - ČSN EN 303-5.
Chráněno průmyslovým patentem.

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124. Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Polozplynovací kotle

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu klasického spalování bez ventilátoru.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva , která je ve spodní části opatřena pohyblivým roštem s podélnými otvory pro přívod spalovacího vzduchu a snadné odpopelnění. Pod pohyblivým roštem je umístěn popelník pro pohodlné vybírání popela. Výkon ( primární i sekundární vzduch ) je řízen regulátorem tahu FR 124, který ovládá vzduchovou klapku umístěnou v zadní části kotle. Vrchní část kotle je opatřena v zadní části odtahovým hrdlem, se škrtící klapkou, pro připojení na komín.

Výhody kotlů na dřevo ATMOS D15, D20, D30

 • Jednoduchý kotel – jednoduchá konstrukce
 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Spalování dřeva v keramickém topeništi
 • Kotel bez ventilátoru
 • Účinnost 71-83%
 • Jednoduché čištění - kotel bez trubkovnice
 • Malé rozměry a vysoká kvalita
 • Ideální jako druhý kotel ke kotli na ETO nebo zemní plyn

Zplynovací kotle na dřevo

Kotle na dřevo

DC 18S, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 50S, DC 75SE, DC40SX, ATMOS Dřevoplyn

DC 18S, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 50S, DC 75SE, DC40SX, ATMOS Dřevoplyn

DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator

DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator

NÁKRES KOTLŮ - DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 70S DC 75SE DC 100

NÁKRES KOTLŮ

NÁKRES KOTLŮ

Legenda k nákresu kotlů

1.Těleso kotle14.Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadní čelo kul. prostoru
2.Dvířka plnící15.Víko čistící
3.Dvířka popelníková16.Clona
4.Ventilátor odtahový(S)17.Táhlo roztápěcí záklopky
5.Žáruvzdorná tvarovka - tryska18.Teploměr
6.Ovládací panel19.Clona topeniště
7.Bezpečnostní termostat20.Vypínač
8.Regulační záklopka22.Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9.Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - bok topeniště23.Chladící smyčka
10.Žáruvzdorná tvarovka -u typu GS- kulový prostor L+P24.Termostat ventilátoru
11.Těsnění - trysky25.Výplň dvířek - Sibral
12.Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc26.Těsnění dvířek - šňůra 18x18
13.Zatápěcí záklopka27.Spalinový termostat
Technická data: Typ ATMOSDC 15EDC 18SDC 22SDC 25SDC 32S
Rozsah výkonu (kW)14,914-2015-2217-2525-35
Předep. tah komína (Pa)1820232325
Hmotnost kotle (kg)284283319326370
Objem vody (l)4545585880
Obsah násypky (dm3)6566100100140
Max. délka dřeva (mm)330330530530530
Spotř. na top. sez. (prost. metry)1520222535
Předepsané palivoSuché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 70-150 mm a vlhkosti 12-20%
Minimální teplota vratné vody65 °C
Účinnosti v celém rozsahu výkonu81 - 88 % - podle typu kotle
Třída kotle3
Technická data: Typ ATMOSDC 20GSDC 25GSDC 32GSDC 40GSDC 40SX
Rozsah výkonu (kW)14-2017-2522-3228-4028-40
Předep. tah komína (Pa)2023252525
Hmotnost kotle (kg)340430435484375
Objem vody (l)6480809080
Obsah násypky (dm3)87130130170140
Max. délka dřeva (mm)330530530530530
Spotř. na top. sez. (prost. metry)2025324040
Předepsané palivoSuché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 70-150 mm a vlhkosti 12-20%
Minimální teplota vratné vody65 °C
Účinnosti v celém rozsahu výkonu81 - 88 % - podle typu kotle
Třída kotle3
Technická data: Typ ATMOSDC 50SDC 70SDC 75SEDC 100
Rozsah výkonu (kW)35-4849-7050-7570-99
Předep. tah komína (Pa)25303035
Hmotnost kotle (kg)431487700780
Objem vody (l)8993190294
Obsah násypky (dm3)180180345400
Max. délka dřeva (mm)7307301000750
Spotř. na top. sez. (prost. metry)48707599
Předepsané palivoSuché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 70-150 mm a vlhkosti 12-20%
Minimální teplota vratné vody65 °C
Účinnosti v celém rozsahu výkonu81 - 88 % - podle typu kotle
Třída kotle3

Polozplynovací kotle

Polozplynovací kotle

Nákres kotlů D 15, D 20, D 30

NÁKRES KOTLŮ

NÁKRES KOTLŮ

Legenda k nákresu kotlů

1.Těleso kotle11.Výplň dvířek - Sibral
2.Dvířka plnící12.Těsnění dvířek
3.Popelník13.Uzávěr
4.Ovládací panel14.Žáruvzdorná tvarovka
5.Regulační klapka15.Šoupě - regul. primárního vzduchu
6.Žáruvzdorná tvarovka - dno topeniště16.Šoupě - regul.sekund. vzduchu
7.Žáruvzdorná tvarovka - vrchní kul. prostor17.Clona
8.Komínová klapka18.Chladící smyčka proti přetopení
9.Teploměr19.Termostat na čerpadlo
10.Regulátor výkonu Honeywell Fr 12420.Vypínač
TECHNICKÁ DATAD 15D 20D 30
Výkon kotle (kW)7 - 14,510 - 19,515 - 28
Obsah násypky (l)70105105
Max. délka dřeva (mm)310510510
Předepsané palivosuché dřevo do 20% vlhkosti o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 60-150 mm
Hmotnost kotle (kg)192250388
Předepsaný tah komína (Pa)81926
Min.teplota vratné vody65°C
Třída kotle111

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo

Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo a uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Možnost spalovat uhlí a dřevo samostatně nebo dohromady (společně)
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění (mimo C50S)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124. Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Zplynovací kotel na černé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování dřeva a černého uhlí na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování.

Předepsaným palivem je černého uhlí OŘECH 1. Jako náhradní palivo můžeme použít kusové dřevo o délce 330, nebo hnědé a černé uhlí o větší velikosti (KOSTKA), hnědouhelné a dřevěné brikety.

Výhody zplynovacích kotlů na černé uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat uhlí a dřevo samostatně nebo dohromady (společně)
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124. Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo

Odtahový ventilátor narozdíl od tlakového odsává spaliny a tím minimalizuje kouření při přikládání a provozu kotle.

Odtahový ventilátor

Nastavení roštovacích segmentů je znázorněno na obrázku a je jednotné při spalování uhlí a dřeva. Kanálek na přívod sekundárního vzduchu a rovná část zplynovacího roštu musí směřovat vždy dolů.
CHRÁNĚNO PRŮMYSLOVÝM PATENTEM!

NÁKRES KOTLŮ - C 18S, C 20S, C 30S, C 40S, C 50S

NÁKRES KOTLŮ - C 18S, C 20S, C 30S, C 40S, C 50S

NÁKRES KOTLŮ - C 18S, C 20S, C 30S, C 40S, C 50S

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ - C 18S, C 20S, C 30S, C 40S, C 50S

1.Těleso kotle14.Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru
2.Dvířka plnící15.Víko čistící
3.Dvířka popelníková16.Roštovací páka
4.Ventilátor - tlakový(S)17.Táhlo roztápěcí záklopky
5.Žáruvzdorná tvarovka - kostka zadní18.Teploměr
6.Ovládací panel 19.Clona topeniště - přední
7. Bezpečnostní termostat20.Vypínač
8.Regulační záklopka22.Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9.Roštnice23.Žáruvzdorná tvarovka - kostka přední
10.Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor24.Regulační termostat ventilátoru
11.Roštová trubka25.Výplň dvířek - Sibral
12.Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc26.Těsnění dvířek - šňůra 18x18
13.Zatápěcí záklopka27.Spalinový termostat
28.Chladící smyčka proti přetopení
TECHNICKÁ DATA TYP KOTLE ATMOS kombiC 18SC 20SC 30SC 40SC 50S
Rozsah výkonu (kW)14 - 2017 - 2522 - 3228 - 4035 - 48
Předep. tah komína (Pa)2225252828
Hmotnost kotle (kg)298344394430504
Objem vody (l)4564647795
Obsah násypky (dm3)66100125150150
Elektrický příkon (W)5050505050
Připojovací napětí (V/Hz)230/50
Předepsané palivoHnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17-20 MJ/kg, Suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 70-100 mm a o vlhkosti 12-20%
Max. délka dřeva (mm)330330430530530
Minimální teplota vratné vody při provozu65 °C
Účinnost v celém rozsahu výkonu81 - 85%81 - 84%81 - 84%86 - 87%86 - 87%
Třída kotle3

Zplynovací kotel na černé uhlí

Zplynovací kotel na černé uhlí

TECHNICKÁ DATA: TYP ATMOS KOMBIAC25S
Výkon na černé uhlí kW20-26
Výkon na dřevokW15-20
Hmotnost kotlekg235
Objem vodyl45
Obsah násypkydm366
Elektrický příkonW50
Elektrický síťV/Hz230/50
Předepsané palivo černé uhlí - ořech 1 o výhřevnosti 18-28 MJ/kg
Náhradní palivosuché dřevo ø 50-120 mm a o vlhkosti 12-20%
Max. délka dřevamm330
Min.teplota vratné vody°C65
Účinnost%84
Kvalita spalování - CO mg/m3<500
Třída kotle-3

Zplynovací kotle na dřevěné brikety a dřevo

Ekologické teplovodní kotle ATMOS DC14R, DC24RS, DC30RS jsou určeny pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15-32 kW. Kotle jsou konstruovány výhradně pro spalování kvalitních dřevěných briket a kusového dřeva. K topení lze použít jakéhokoli suchého dřeva, zejména dřevných polen, štěpů do max. délky 330 mm a kvalitních dřevěných briket o průměru 75-100 mm a délce 200 až 300 mm. Je možné použít dřevo i o větším průměru ve formě špalků, sníží se tím jmenovitý výkon, ale prodlouží doba hoření. Kotel není určen pro spalování hnědého a černého uhlí, pilin a drobného dřevního odpadu. Jako náhradní palivo pro případ nouze je možné použít uhelné brikety. Kotle svou mohutnou násypkou umožňují vkládání celých balíků briket a velkých dřevěných špalků.

KOTEL DC 14 R

 • kotel bez sacího ventilátoru
 • předepsané palivo - KUSOVÉ DŘEVO
 • náhradní palivo - DŘEVĚNÉ BRIKETY

KOTLE DC 24 RS a DC 30 RS

 • kotle vybaveny sacím ventilátorem
 • předepsané palivo - DŘEVĚNÉ BRIKETY ø 75 -100 mm, délka 200 - 300 mm
 • náhradní palivo - KUSOVÉ DŘEVO

Výhody

 • speciální kotle na zplynování dřevěných briket
 • topeniště s otočným litinovým roštem s přívodem předehřátého sekundárního vzduchu - dobré spalování už od zátopu a rychlé dosažení výkonu kotle
 • uspořádání představuje nový způsob zplynování dřevěných briket - rošt vsazen do keramické komůrky
 • snadné čištění topeniště za provozu - jednoduché čištění a odstraňování popela ze spodního kulového prostoru, zadního kouřového kanálu a trubkovnice
 • vysoká účinnost až 90 %
 • moderní design a atraktivní cena

Kotel DC 14R

Kotel DC 14R

Kotle DC 24 RS, DC 30 RS

Kotle DC 24 RS, DC 30 RS

Zplynovací kotle na dřevěné brikety

Zplynovací kotle na dřevěné brikety

TECHNICKÁ DATADC 14 RDC 24 RSDC 30 RS
VÝKON KOTLEkW14,92632
PŘEDEP. TAH KOMÍNAPa182224
HMOTNOST KOTLEkg294331365
OBSAH NÁSYPKYdm3659393
PŘEDEPSANÉ PALIVOpolenové dřevodřevěné briketydřevěné brikety
NÁHRADNÍ PALIVOdřevěné briketypolenové dřevopolenové dřevo
MAX. DÉLKA DŘEVAmm330330330
OBJEM VODYl455865
MINIMÁLNÍ TEPLOTA VRATNÉ VODY65 °C
ÚČINNOST%82,186,690,7
CO * (dřevo, dřevěné brikety/dřevo)mg/m33195461 / 451134 / 960
PRACH * (dřevo, dřevěné brikety/dřevo)mg/m33515 / 614 / 15
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5333

* Kvalita spalování přepočtena na 10% O2


Kombi kotle na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej ( ETO )

Nová řada kombi kotlů ATMOS DC 15EP(L), DC 18SP(L), DC 25SP(L), DC 32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyn, nebo ETO. Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami, zemním plynem, nebo ETO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí , možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.

Konstrukce kotle

Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slou?í ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena po?adovaným hořákem a vylo?ena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Výhody kotlů ATMOS

 • možná kombinace jednotlivých druhů paliv - střídání paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety, dřevo + zemní plyn, dřevo + ETO
 • možná záměna jednotlivých hořáků - kdykoli můžeme přejít na jiné médium
 • vysoká účinnost při jednotlivých palivech - prakticky stejná jako u speciálních kotlů na ETO, zemní plyn nebo pelety (až 92,3 % při jmenovitém výkonu)
 • levnější řešení - sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření ( komín ) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější
 • malý zastavěný prostor - oproti více kotlům
 • jeden komín a kouřovod
 • ekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • dotovaný kotel – pouze v provedení dřevo v kombinaci s hořákem na pelety

Regulace

Provoz kotle je řízen zcela automaticky na požadovanou výstupní teplotu vody, tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost kotle a nejlepší kvalita spalování. K tomu slouží:

 • Regulátor tahu HONEYWELL
 • Regulační termostat
 • Spalinový termostat
 • Termostat na čerpadlo
 • Hlavní vypínač a přepínací vypínač provozu kotle

Jako příslušenství je možné dokoupit zařízení, které po dohoření dřeva automaticky sepne zabudovaný hořák na pelety, ETO nebo zemní plyn.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP

Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP

Kotle na ETO nebo zemní plyn a zplynování dřeva ATMOS DC 15EPL, DC 18SPL, DC 25SPL, DC 32SPL

Kotle na ETO nebo zemní plyn a zplynování dřeva ATMOS DC 15EPL, DC 18SPL, DC 25SPL, DC 32SPL

NÁKRES KOTLŮ

NÁKRES KOTLŮ

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ

1.Těleso kotle20.Vypínač
2.Dvířka plnící - dřevo22.Regulátor výkonu - Honeywell FR 124
3.Dvířka popelníková - dřevo23.Chladící smyčka
4.Odtahový ventilátor (mimo DC 15EP)24.Regulační termostat
5.Žáruvzdorná tvarovka - tryska25.Výplň dvířek - Sibral
6.Ovládací panel26.Těsnění dvířek
7.Bezpečnostní termostat27.Keramika - střecha
8.Regulační záklopka28.Hořák na pelety, zemní plyn nebo ETO
9.Žáruvzdorná tvarovka - prodloužení kul. prostoru - (Kombi)29.Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor (D 15)
10.Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - (Kombi)30.Žáruvzdorná tvarovka - vyložení kul. prostoru (DC 15E)
11.Těsnění - trysky - 12 x 1231.Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - dřevo
12.Dvířka - pro hořák na pelety 32.Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - dřevo
13.Zatápěcí záklopka33.Termostat na čerpadlo (jen u DC 15EP)
14.Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - (Kombi)34.Pojistka (6,3 A)
15.Víko čistící35.Spalin. termostat (mimo DC 15EP)
16.Clona36.Vypínač (přepínací)
17.Táhlo roztápěcí záklopky37.Koncový spínač s tlačítkem
18.Teploměr39.Termostat na čerpadlo (DC 18-32 SP)
19.Clona topeniště40.Měřící místo pro analyzátor spalin
TECHNICKÁ DATA DC 15EP (L)DC 18SP (L)DC 25SP (L)DC 32SP (L)
Výkon kotle na dřevoKW10 - 14,914 - 2017 - 2525 - 35
Výkon kotle na pelety KW 4,5 - 154,5 - 156 - 20 6 - 20
Výkon kotle na olej, zemní plynKW15 - 20,515 - 20,515 - 3015 - 30
Palivo - dřevosuché dřevo o vlhkosti 12 - 20 % / výhřevnost 15 - 18 MJ/kg ø 70 - 150 mm
Palivo - peletykvalitní dřevěné pelety ø 6 - 8 mm (bílé pelety)
Palivo - zemní plyn, extra ETOzemní plyn o výhřevnosti 34 MJ/m3, ETO o výhřevnosti 42 MJ/kg
Maximální délka dřevamm330330530530
Spotřeba dřeva za sezonu øplnometry15202535
Obsah násypky na dřevodm36666100140
Váha kotlekg424429506571
Objem vody v kotlil7878109160
Typ hořáku na peletyIWABO VILLA S nebo ATMOS ERATO GP20
Typ hořáku na extra ETO, zemní plynlibovolný hořák vybavený mechanicky ovládanou vzduchovou klapkou
Zásobník na peletyEXTERNÍ - 250, 500, 1000 l
Připojovací napětíV/Hz230 / 50
Příkon kotle při startu na peletyW1120112011201120
Příkon kotle při provozuW120120120120
Třída kotle3

Kotle určené pro topení dřevem, v kombinaci se zemním plynem nebo ETO, mají v označení navíc příponu L (např. DC 18SPL).

Kotel s hořákem, šnekovým dopravníkem a zásobníkem na pelety

Kotel s hořákem, šnekovým dopravníkem a zásobníkem na pelety


Kotle na pelety

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS

Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, kterou pak vystačí na celou topnou sezonu.

Samotný provoz hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem ( spirálou ). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří nebo se spalování zcela utlumí. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje.

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.

Velkou výhodou našich kotlů na pelety je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.

Výhody kotlů na pelety ATMOS

 • Velký komfort vytápění
 • Vysoká účinnost 91 až 93 % podle typu – malá spotřeba paliva
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • Dotované kotle ze SFŽP
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva
 • Automatické vybírání popela – při zabudovaném odpopelnění

Pelety

Většina z nás už má nějaké zkušenosti s topením dřevem nebo dřevěnými briketami a to buď v kotlích či krbech. Tyto paliva jsou ve většině míst dostupná za více či méně slušné ceny. Novinkou kterou ne každý zná jsou tzv. pelety, které se vyrábějí podobným způsobem jako dřevěné brikety, a to lisováním z odpadního dřeva (suchých pilin a hoblin) bez jakéhokoliv pojiva pod vysokým tlakem. Za kvalitní pelety považujeme pelety vyráběné z měkkého dřeva bez kůry, tzv. bílé pelety, které nám zaručí bezproblémový a spolehlivý chod kotle.

Tyto pelety lze stejným způsobem vyrábět i z tvrdého dřeva nebo ze dřeva s kůrou, tzv. tmavé pelety, které se však spékají a způsobují u většiny hořáků problémy. Obdobně jsou vyráběny pelety ze slámy a různých biologických odpadů, jako je řepková sláma, makovina, cukrovarnické řízky a rašelina . Pro tyto problematická paliva naše firma kotle a hořáky nevyrábí, ale můžete se o nich informovat na stránkách www.alternativni-topeni.cz. Nejrozšířenější velikostí pelet je dnes průměr 6, 8 a 10 mm a délce od 5 do 25 mm. Výhřevnost pelet je zhruba od 14 do19 MJ/kg podle typu paliva. Cena bílých pelet se dnes pohybuje u výrobců, kterých je již v České republice mnoho od 3500,- do 5000,- Kč za tunu.

Cena rostlinných pelet se pohybuje od 1300 až 2500 Kč za tunu. Pelety jsou v Čechách zatím dodávány nejčastěji v igelitových pytlích po 15 kg, nebo v žocích po 800 kg .V zahraničí je však propracována přeprava pelet za pomocí cisteren z kterých vám pelety natankují do libovolného zásobníku, stejně jako u LTO. Důležité je však, aby pelety byly uskladněny v suchém prostoru, proto aby se nerozpadly.

Automatický odvod popela pro kotle D15P, D20P, D30P, D45P

Automatické vybírání popela z tělesa kotle.

Jako příslušenství ke každému kotli na pelety DXXP, který byl vyroben po 1.3.2007 je možné dokoupit automatické odpopelnění z tělesa kotle do přídavného eterního popelníku /30/. Toto automatické odpopelňovací zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu a zvyšuje komfort vytápění.

Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomocí šnekového dopravníku s převodovkou /1/, který vybírá popel z komory pod hořákem v pravidelných intervalech po 1 hodině, po 3 hodinách nebo po 12 hodinách, podle nastavení pro konkrétní palivo. Automatické vybírání popela je možné v případě potřeby zapnout i manuálně pouhým vypnutím a zapnutím hlavního vypínače na kotli. Velikost popelníku volíme po důkladném zvážení na základě popelnatosti paliva. Všechny tři velikosti přídavných popelníků je možné použít pro jakékoliv odpopelňovací zařízení, tj. pro kotle D15P, D20P, D30P a D45P.

Kotle na pelety

Kotle na pelety

Nákres kotle D 15 P

Nákres kotle D 15 P

Nákres kotle D 20 P

Nákres kotle D 20 P

Nákres kotle D 30 P

Nákres kotle D 30 P

Nákres kotle D 50 P

Nákres kotle D 50 P

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ

1.Těleso kotle11.Výplň dvířek - Sibral
2.Dvířka plnící12.Těsnění dvířek 18 x 18 mm
3.Popelník13.Uzávěr
4.Ovládací panel14.Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru
5.Regulační klapka15.Šoupě - regulátoor primárního vzduchu
6.Žáruvzdorná tvarovka - dno topeniště16.Chladící smyčka
7.Žáruvzdorná tvarovka - vrchní kul. prostor17.Otvor pro hořák
8.Clona topeniště18.Čistící víko
9.Teploměr - termostaty a vypínače19.Brzdič
10.Regulátor výkonu Honeywell FR 12420.Čistící víko
21.Odtahový ventilátor (jen u kotle D 20 P, D 30 P, D 45 P)
TECHNICKÁ DATAD 15 PD 20 PD 30 PD 45 P
Výkon kotle na peletyKW4,5 - 156,5 - 228,9 - 29,813,5 - 45
Váha kotlekg259305370430
PalivoKVALITNÍ DŘEVĚNÉ PELETY ø 6 - 8 mm (bílé pelet)
Náhradní palivoSUCHÉ DŘEVO 12 - 20 % / VÝHŘEVNOST 15 - 18 MJ/kg / ø 50 - 150 mm
Obsah násypkydm37070105140
Maximální délka dřevamm300300500700
Objem vody v kotlil658291117
Typ hořákuIWABO VILLA S / ATMOS ERATO GP 20 / ATMOS A 50
Zásobník na peletyEXTERNÍ - 250, 500, 1000 l
Připojovací napětíV/Hz230 / 50
Příkon kotle při startuW11201170535535
Příkon kotle při provozuW120170135135

Ukázka zapojení

Ukázka zapojení

Legenda

Azásobník Dpřívodní hadice pelet
BkotelEhořák
Cdopravník